Jisne Ramzan ke aur iske baad Shawwal ke 6 Roze rakhe

0 93

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Jisne Ramazan ke roze rakhe aur iske baad Shawwal ke 6 roze rakhe to goya usne poore saal ke roze rakhe.
(Yeh Roze Shawwal ke Mahine Mein Ek Saath Ya Alag-Alag Rakh Sakte Hain.)

Sahih Muslim: 1164

IplusTv


Related Quotes