Insan ka Pait to Qabr ki Mitti hi bhar sakti hai

0 202

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Agar Insaan ke Paas Maal Doulat
ke Do Baag Hain Tou Woh Teesre ki Khwahish Karega aur lsaan ka Pait tou Qabr ki Mitii hi bharegi.

Bukhari: 6436

IplusTv


Related Quotes