Jo Shakhs Shab-e-Qadr Ki Raat se Mehroom Raha Who

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Jo Shakhs Is (Shab-e-Qadr Ki) Raat Se Mehroom Raha Woh Har Tarah Ki Kher Aur Barkat Se Mehroom Raha

Ibne Majah : 1644-Sahih

IplusTv

HadeesRamzan
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes