Jannat me ek Darwaza Rayyan hai

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Jannat me ek Darwaza Rayyan hai jisme se Qayamat ke din Rozedar dakhil honge.

Sahih Bukhari 1896

IplusTv

HadeesRamzanRoza
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes