Ek Umrah ke baad dusra Umrah dono ke darmiyan ke Gunah ka kaffara hai

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

” Ek Umrah ke baad dusra Umrah dono ke darmiyan ke Gunah ka kaffara hai. Aur Hajje Mabroor (jise Allah Qabool farmaye) us ki jaza Jannat ke siwa aur kuch nahi hai.”

Sahih Bukhari 1773

– The Message

HadeesHajjHindi QuotesUmrah
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes