Browsing category

Roman Urdu Quotes

Qabristhan me dakhil hone ki dua

Rasool Allah jab qabristan ki taraf nikle to ye farmaya: (Salaam ho tum par aye ghar walo, Ahle Islam aur Ahle imaan mein se aur hum bhi In sha Allah tum se milne wale hai, hum Allah se apne liye aur tumhare liye aafiyat mangte hai.) Sunan Ibn Majah, 1,1547-Sahih

Meri Tareef mein Hadse aage Na badho

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya: Meri Tareef mein Hadse aage Na badho. Jis Tarah Isaayi Isa Alaihis Salam ki Tareef me Hadd se Aage badh gaye the, Main Sirf Allah ka Ek banda hoon To tum mujhe Allah ka Bandah Uska Rasool kaho. Sahih Bukhari: 3445