Aye Allah ke Bando! Bhai bhai ho kar raho.

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Aye Allah ke Bando! Bhai Bhai ho kar raho.

Sahih Bukhari: 6065

islamshantihai.com

BhaiBrotherhoodHadees
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes