Allah ne Mithe aur khaare paani ke 2 aise samudra ko jari kiya hai jo

Allah Taala farmata hai:

“Allah ne Mithe aur khaare paani ke 2 aise samudra ko jari kiya hai jo bajahir aapas me ek dusre se miley hue hai.”

📕 Al-Quran 55:19-20

AllahHindi QuotesQuran Quotes
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes