Agar Koi Shakhs Jhoot Bolna Aur Daga Baazi Kama Tark Na Kare Toh Allah Ko Uski Koi Zaroorat Nahi Ki Wo Apna Khana Peena Tark Kar De. [Hadees: Sahih Bukhari 1903]

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Agar Koi Shakhs Jhoot Bolna Aur Daga Baazi Kama Tark Na Kare Toh Allah Ko Uski Koi Zaroorat Nahi Ki Wo Apna Khana Peena Tark Kar De

Sahih Bukhari:1903

HadeesRoza
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes