Agar Koi Shakhs Jhoot Bolna Aur Daga Baazi Kama Tark Na Kare Toh Allah Ko Uski Koi Zaroorat Nahi Ki Wo Apna Khana Peena Tark Kar De. [Hadees: Sahih Bukhari 1903]

0 396

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Agar Koi Shakhs Jhoot Bolna Aur Daga Baazi Kama Tark Na Kare Toh Allah Ko Uski Koi Zaroorat Nahi Ki Wo Apna Khana Peena Tark Kar De

Sahih Bukhari:1903


Related Quotes